Wijkkrant Centrum/Merwestein is weer uit

De wijkkrant voor de bewoners in het Stadscentrum en Merwestein is weer uit. Zoals gebruikelijk is de krant ook weer te downloaden via De Digitale Stad Nieuwgeein. Kijk hiervoor op het katern Wijknieuws van uw wijk. Natuurlijk kunt u hem ook direct hier downloaden.

Corrie Vorst, Wesley van Raaij en Jan Willem Knop van het wijkplatform: ‘Na een druk jaar staan de feestdagen alweer voor de deur. City is inmiddels gehuld in haar feestjasje en dit jaar zijn er nog meer evenementen dan vorig jaar. Hou vooral de social media in de gaten voor de agenda!’

‘In de wijken is het druk: er wordt gebouwd in Merwestein, de eerste werkzaamheden vanuit Mooi-Merwestein zijn gestart, en de ontwikkelingen in het Centrum gaan volop door. Het komende jaar zal hier meer concreet gaan worden. Vergeet niet dat de bewoners hierin ook een mening hebben want de plannen staan nog niet vast. Er worden vanuit de gemeente informatieavonden georganiseerd om jullie mening te vragen, pak vooral deze kans!’

In de krant van december wordt onder andere stilgestaan bij de plannen voor het Atrium, de nieuwe wijkcoördinator voor City, de nieuwe wijkagent en de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Wil je meewerken aan de wijkkrant, heb je leuke ideeën, wil je een evenement organiseren in jouw buurt of wil je je inzetten voor een fijne wijk? Dan zoekt het wijkplatform u. Voor meer informatie hierover kunt u een e-mail sturen: centrum.merwestein@gmail.com.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk