Wethouder Marieke Schouten samen met regio-wethouders in gesprek met van Nieuwenhuizen

Wethouder Marieke Schouten (GroenLinks) uit Nieuwegein, met onder andere Duurzaamheid en Energietransitie in haar portefeuille, heeft afgelopen maandag in Houten een gesprek gehad met demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen. Samen met haar verantwoordelijke wethouders uit Houten, Stichtse Vecht en Zeist, ging zij in gesprek over klimaatadoptie. Vooral de actuele vraag: ‘Hoe kunnen we ons wapenen tegen extreem weer’ stond centraal. Gedeputeerde Hanke Bruins Slot en hoogheemraad Els Otterman woonden namens de provincie Utrecht en het waterschap HDSR het werkbezoek bij.

Foto gemeente Houten met de deelnemers van de bijeenkomst

Tijdens het werkbezoek nam van Nieuwenhuizen ook de resultaten in ontvangst van het onderzoek door 25 studenten, promovendi, universitair docenten en professoren van diverse faculteiten (Recht, Economie, Bestuur en Organisatie en Geowetenschappen) van de Universiteit Utrecht naar de ontwikkeling en uitvoering van klimaatadaptief beleid voor verschillende typen woonwijken in de regio Utrecht. Hiermee zet regio Utrecht naast de uitvoeringsprojecten in op het klaarstomen van een volgende generatie planmakers, juristen en leiders voor de grote maatschappelijke opgaven zoals klimaatadaptatie.

Uitvoeringsprojecten
De regio Utrecht heeft in 2019 een financiële bijdrage vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) gekregen. Met dit programma wil de overheid ons land klimaatbestendig en waterrobuust maken. De regio Utrecht heeft geld gekregen voor vijf uitvoeringsprojecten in verschillende wijken in de regio voor de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. In Nieuwegein gaat het om het project Schansen Noord.

Het Project in Nieuwegein
In de buurt Schansen Noord in de wijk Fokkesteeg is de inrichting van de buitenruimte verouderd. Door de vele verharding is er weinig plaats voor groen. Met als gevolg hittestress en wateroverlast. In co-creatie met de buurt en andere partijen wordt de gehele openbare ruimte op dit moment vernieuwd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk