Wethouder geeft rondgang Sluyterslaan en omgeving na opknapbeurt

De Sluyterslaan en omgeving liggen er weer heel mooi bij. Zo zijn de speelplekken in de omgeving van de Sluyterslaan uitgebreid en toegerust met nieuwe speeluitdagingen. De openbare ruimte heeft een ingrijpende vernieuwing ondergaan. De bestrating is op veel plekken nieuw aangebracht en de plantsoenen hebben nieuwe en meer verschillende soorten groen gekregen. Kortom, de Sluyterslaan en omgeving zorgen weer voor een prettig leef- en woonklimaat.

Verantwoordelijk wethouder Jan Kuiper nodigt bewoners van harte uit om maandag 22 juli aanstaande tussen 15.00 en 16.00 uur samen met hem een wandeling te maken in deze prachtige nieuwe buurt.

Waar: we ontmoeten elkaar bij de hoofdingang van het Stadshuis aan het Stadsplein.
Tijd: 15.00 uur tot 16.00 uur

Achtergrond
De Sluyterslaan en omgeving is één van de pilotbuurten in het programma Betere Buurten. Woningcorporatie Mitros heeft de huurwoningen in de Sluyterslaan opgeknapt en samen met de gemeente Nieuwegein een verdere slag geslagen in vernieuwen van de openbare ruimte. De gemeenteraad stemde in december 2016 in met de vernieuwingsplannen voor de openbare ruimte van Sluyterslaan en omgeving.

Doel is het duurzaam vernieuwen van de buurt zodat inwoners en gebruikers ook in de toekomst prettig in hun buurt kunnen leven. Tijdens wijkbijeenkomsten en meedenksessies zijn bewoners met elkaar in gesprek gegaan over hun woonwensen in hun buurt. Samen met hen en vele andere partners zijn er ontwerpen voor de openbare ruimte gemaakt.

nor

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk