Wethouder Ellie Eggengoor tekent deelnamecontract PROVADA

Ellie Eggengoor, wethouder van de gemeente Nieuwegein heeft onlangs namens de Metropoolregio Utrecht, het deelnamecontract aan PROVADA voor de komende 3 jaar ondertekend.

PROVADA

“De Metropoolregio Utrecht staat voor de uitdaging om een gezonde groei te realiseren én bereikbaar te blijven. Woningbouw is daarbij een flinke opgave. De inzet is 68.000 woningen in de periode tot 2030, aldus de Woondeals die 13 maart zijn ondertekend tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningbouwcorporaties. Dit gaat gepaard met flinke investeringen in het OV om de groei van duurzame mobiliteit mogelijk te maken. De PROVADA is een belangrijk platform voor gemeenten om de relatie te versterken met de vastgoedsector. Als overheid en markt willen we samen optrekken om de lokale én regionale woon en mobiliteitsopgave te realiseren” aldus Peter Schreuter, directeur PROVADA

“Al jaren staat op PROVADA de publiek private verbinding centraal en we zijn dan ook zeer verheugd om de komende jaren samen met de metropoolregio Utrecht de verbinding op de inhoud vorm te geven.”

PROVADA vastgoedbeurs
PROVADA is bekend van de grootste vastgoedbeurs van Nederland. Met ruim 200 exposanten uit de vastgoedsector – van projectontwikkelaars, beleggers, bouwers, architecten tot aan financiers, adviseurs, makelaars en woningcorporaties – en meer dan 70 gemeenten, provincies en het Rijk is de publieke sector goed vertegenwoordigd op deze vastgoedbeurs waar de publiek-private verbinding centraal staat in de programmering.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk