Wethouder doet CDA toezeggingen over veiligheid tram-overwegen

Wethouder doet CDA toezeggingen over veiligheid tram-overwegen

In de vergadering van de raadscommissie ruimtelijke ordening en milieu van donderdag 6 oktober heeft het CDA enkele toezeggingen van wethouder Snoeren gekregen over de veiligheid van de tramwegen in Nieuwegein. Tijdens het debat werd duidelijk dat er onduidelijkheid is over het uitvoeren door de Provincie Utrecht van een heel aantal verbeterpunten aan de tramoverwegen in Nieuwegein. De wethouder heeft op aandringen van het CDA toegezegd dit met de Utrechtse gedeputeerde Verbeek te bespreken en de uitkomst aan de gemeenteraad te laten weten.

Uit de recente veiligheidsscan van de provincie en de gemeente kwamen verbeterpunten voor alle grote tramoverwegen in Nieuwegein naar voren. De gemeente heeft snel haar deel daarvan inmiddels uitgevoerd. Het CDA is daar blij mee. “Dit draagt bij aan meer duidelijkheid over de verkeerssituatie rond de tramoverwegen en dus aan de verkeersveiligheid”, aldus CDA-raadlid Gerben Horst. Onduidelijkheid is er nog wel over de verbeterpunten waarvoor de Provincie Utrecht verantwoordelijk is. Het trambaan is namelijk eigendom van de provincie. In een brief van de provincie wordt gesteld dat ze alle conclusies en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport overneemt. Horst: “Maar uit de antwoorden op schriftelijke vragen van onder anderen het CDA werd duidelijk dat de provincie weigert een heel aantal verbeterpunten uit te voeren. Ik ben daar zeer verbaasd over en heb aangedrongen op duidelijkheid hierover.” Wethouder Snoeren zal hierover binnenkort een gesprek voeren met de verantwoordelijke gedeputeerde Verbeek en de uitkomst van dat gesprek aan de Nieuwegeinse raad terugkoppelen.

Het CDA heeft in de commissievergadering ook gewezen op de onveilige situatie bij enkele schouwpaden langs de trambaan. Zo wordt het schouwpad tussen de Randijk en de tramoverweg Koekoekslaan vaak door voetgangers gebruikt. Horst: “Inwoners weten vaak niet dat dit verboden is. Dat staat ook nergens aangegeven.” Daarom heeft het CDA aangedrongen op het plaatsen van verbodsborden aan beide kanten van het pad. Aangezien dit waarschijnlijk de verantwoordelijkheid van de provincie is, heeft wethouder Snoeren toegezegd ook dit punt in zijn gesprek met de gedeputeerde mee te nemen. Het CDA wacht de uitkomsten van dat gesprek af.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk