Wethouder Carla Curvers bij eerstkomende vergadering wijknetwerk

De komende reguliere vergadering van het wijknetwerk is op dinsdag 22 januari a.s. om 20.00 uur in buurtcentrum Feniks. De wethouder voor het wijkgericht samenwerken Carla Curvers zal naar deze vergadering komen om antwoord te geven op vragen over de verzelfstandiging van de wijknetwerken. Tevens is wethouder Bert Lubbinge verzocht de gehele vergadering aanwezig te zijn. De agenda zal er als volgt uitzien:
1. Welkom en vaststellen agenda (20.00 uur)
2. Mededelingen en ingekomen stukken
– Ledenlijst updaten
– Winkeliers/ Roma
3. Notulen vorige vergadering en actielijst (20.15 uur)
4. Verzelfstandiging (20.45 uur)
– Vragen aan mevr. Curvers
– Korte evaluatie dmv stappenplan
– Hoe verder? Afspraken!
5. PR (21.30 uur)
– foto’s van onze wijk
– PR budget gemeente
– PR via gemeente pagina/ geheim van Nieuwegein
6. Rondje bewoners (21.45 uur)
– Gemeente
– Wijkbeheerder
– Politie
7. Rondvraag en Sluiting (22.00 uur) De notulen van de vergadering van 28 november j.l. zijn in te zien op www.wijknetwerk.info/bataunoord. De volgende vergadering staat gepland voor maandag 3 maart a.s.

Geef een reactie

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: