Werkbezoek minister Slob aan Nieuwegeinse kinderopvang

Vandaag bracht minister Arie Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs een werkbezoek aan de peuters van de Nieuwegeinse peuteropvang Jandopie (Kind&Co). Hij werd daar ontvangen door onderwijswethouder Peter Snoeren en een vertegenwoordiging van de kinderopvang. Reden voor het bezoek was dat de minister een beeld wilde hebben van de dagelijkse praktijk van het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid. De minister ging in gesprek met onder meer de wethouder, pedagogisch medewerkers, ouders en de schooldirectie. Het bezoek startte met een kijkje ‘op de groep’.

Het onderwijsachterstandenbeleid richt zich op het vergroten van kansen voor peuters en kleuters met een achterstand in hun (taal-)ontwikkeling. Gemeenten voeren dit beleid uit met geld van het Rijk. Daarmee kunnen gemeenten kinderen met een risico op een achterstand spelenderwijs meer taalvaardigheden meegeven. Mede aanleiding voor het werkbezoek is dat het kabinet landelijk extra geld heeft gereserveerd voor het onderwijsachterstandenbeleid. Daarbij werkt het kabinet aan een voorstel voor een nieuwe verdeling van de gelden over de gemeenten.

Dit werkbezoek biedt de minister de kans om in de praktijk te zien wat er nu gebeurt met het budget dat gemeenten ontvangen. Daarnaast kon hij in gesprek met wethouder Peter Snoeren en de uitvoerders van het beleid een beeld vormen van de effecten, uitdagingen en dilemma’s die komen kijken bij de gemeentelijke uitvoering van het beleid. De minister bezocht ook een kinderopvang in Utrecht om zo een vergelijk te maken tussen een grote en een middelgrote gemeente.

Gelijke kansen
Wethouder Peter Snoeren: “Ik ben erg blij dat wij de kans hebben gekregen om te laten zien hoe de mensen hier iedere dag op de werkvloer goed werk verrichten. Ons uitgangspunt is dat ieder kind gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen, zodat iedereen in elk stadium van zijn leven kan meedoen. Ik spreek dan ook veel liever van het gelijke-onderwijskansen-beleid. Duidelijk is dat onze minister ook uitgaat van deze benadering. Ik hoop dat zijn bezoek en ons gesprek op een positieve manier bijdraagt aan de afwegingen die er gemaakt moeten worden.”

Samen de beste start
Minister Arie Slob over zijn bezoek: “Goed om in de praktijk te zien hoe kinderen spelenderwijs meer taal leren. En met hoeveel toewijding en enthousiasme de medewerkers de kinderen begeleiden. Mooi hoe hier op de kinderopvang ouders ook taalles krijgen. Samen kun je kinderen de beste start geven.”

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk