Welzijnszaken/Welzijn (2002/1443)

De provincie Utrecht is van plan de komende drie jaar het kunstbeleid van de gemeente Nieuwegein met € 44.180,00 per jaar te ondersteunen. Hiervoor sluiten de gemeente en de provincie een convenant beeldende kunst af. De provincie wil hiermee het beeldende kunstbeleid van Nieuwegein waarderen en ondersteunen.

De gemeente gaat het geld inzetten voor de uitvoering van het onlangs vastgestelde Masterplan Beeldende Kunst. De ondertekening van het convenant is op 27 februari, tijdens een bezoek van de gedeputeerde J. van Bergen aan de gemeente Nieuwegein.

De notitie wordt ter inzage gelegd voor de betreffende nieuwe raadscommissie. Commissiesamenstelling en vergaderdata worden na de verkiezingen bekend gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk