Welzijnszaken/Welzijn (2001/1375)

Op 1 februari 2002 organiseert de Stichting Nationaal Oranje Comité, naar aanleiding van het huwelijk van prins Willem Alexander en Maxima Zorreguieta, een nationale feestavond in de ArenA in Amsterdam. Hiervoor wordt op verzoek van het paar een dwarsdoorsnee van de Nederlandse bevolking uitgenodigd. Voor mensen uit alle Nederlandse gemeenten zijn plaatsen gereserveerd.

Voor Nieuwegein zijn 125 plaatsen beschikbaar. Conform de criteria voor het uitnodigingsbeleid heeft het college besloten de Nieuwegeinse groep samen te stellen uit steeds 20 personen uit de sfeer van jeugd, sport, cultuur, onderwijs, vrijwilligers (ouderen en gehandicapten) en uit 25 college- en raadsleden. De werving gebeurt zoveel mogelijk via intermediairs uit de genoemde sectoren. De gemeente betaalt de toegangskaartjes en de vervoerskosten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk