Welzijnszaken (2001/11.060)

Donderdagmiddag 1 november wordt het Regionaal Steunpunt Mantelzorg Lekstroom, het expertisecentrum voor onze regio, feestelijk geopend. Met de ondertekening van de intentieverklaring door alle portefeuillehouders Welzijn in de regio Lekstroom, het Zorgkantoor, het Provinciaal Patienten/Consumentenplatform Utrecht, de Stichting Welzijn Ouderen IJsselstein en het Regionaal Zorg Netwerk wordt het startschot gegeven voor goede samenwerking.

Het regionaal Steunpunt Mantelzorg Lekstroom is ondergebracht bij de SWOIJ en gevestigd in het dienstencentrum Oase in IJsselstein. Voor Nieuwegein betekent dit dat ons Steunpunt Mantelzorg Nieuwegein vanaf dit najaar gebruik kan maken van de diensten van dit ‘expertisecentrum’: een verlichting van de taken voor de coördinator in Nieuwegein. De plaatselijke loketten voor mantelzorg hoeven daardoor niet alles zelf te doen. Het biedt een kader voor afstemming en overleg via een model van frontoffice en backoffice zodat de concrete ondersteuning aan mantelzorgers beter kan worden uitgevoerd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk