Weer grote storing bij vervoerder U-OV: geen trams tussen Zuilenstein en Utrecht

Tussen de Nieuwegeinse halte Zuilenstein en Utrecht Centraal zullen vandaag helemaal geen trams meer rijden als gevolg van een technisch defect. Precies op de dag dat de Randstedelijke Rekenkamer de uitkomst laat weten van het onderzoeken naar de vertraging van de vernieuwde SUNIJ-lijn.

De tram (lijn 60 en 61) rijdt vandaag wel in Nieuwegein en IJsselstein. In de richting van Utrecht Centraal rijdt hij tot en met halte Zuilenstein. U-OV verwijst naar de reguliere buslijnen 65, 74 of 77 en biedt reizigers excuses aan voor het ongemak. Vanmorgen vroeg werden al vervangende bussen ingezet.

Onduidelijk is nog wat de precieze oorzaak is van de verstoring. Gisteren waren er ook al grote problemen op dit traject in Nieuwegein door een defect.

Gisteravond waren er ook al problemen op Lijn 22 (Uithoflijn). Er was sprake van een wisselstoring bij P+R Sciencepark. Rond 21.00 uur werd besloten de trams helemaal niet meer te laten rijden.

Buiten meerdere technische mankementen werd U-OV de afgelopen tijd geplaagd door vertragingen als gevolg van een aanrijding op het 24 Oktoberplein en een auto op de baan in Nieuwegein.

Helemaal geen tram vanaf eind februari
Inwoners van Nieuwegein en IJsselstein zitten vanaf eind februari zeker drie maanden zonder tram. Voor de ontwikkeling van het stationsgebied in Nieuwegein wordt een trambaan verlegd en een nieuwe halte gebouwd in het centrum. Gevolg is dat er van eind februari tot halverwege juni geen trams rijden.

Onderzoek Randstedelijke Rekenkamer
Er zijn meerdere oorzaken voor de vertraging bij het verkrijgen van de indienststellingsvergunning voor de vernieuwde SUNIJ-lijn, de sneltram van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, door de provincie Utrecht. Zo was er te weinig kennis van en ervaringen met het opstellen van het veiligheidsdossier binnen de projectorganisatie Vernieuwde Regionale Tramlijn (VRT). Ook waren er tekortkomingen in de aansturing door de provincie en was de informatievoorziening niet toereikend. De provincie heeft daarnaast beperkt lerend vermogen getoond bij het opvolgen van aanbevelingen van eerdere onderzoeken naar het project Uithoflijn. Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer in haar rapport Vernieuwde Regionale Tramlijn, dat zij op 15 december 2021 publiceert. Provinciale Staten van Utrecht vroegen de Rekenkamer de oorzaken van de vertraging te onderzoeken.

Vertraging
In 2016 besloten Provinciale Staten van Utrecht tot de vernieuwing van de SUNIJ-lijn. Het was de bedoeling om de werkzaamheden gedurende twaalf weken in de zomer van 2020 uit te voeren. Na de werkzaamheden mag de tram pas rijden, als er een indienststellingsvergunning is afgegeven. Hiervoor moet een veiligheidsdossier worden opgesteld. Het opstellen van dit veiligheidsdossier duurde maanden langer dan voorzien. Hierdoor liep het verkrijgen van de vergunning vertraging op en konden reizigers geen gebruik maken van de tramlijn.

Verschillende oorzaken
De Rekenkamer vond meerdere oorzaken voor de vertraging. Zo was er te weinig kennis van en ervaring met het opstellen van het veiligheidsdossier binnen de projectorganisatie VRT: er was meer gevoel en aandacht voor de fysieke werkzaamheden (het werk ‘buiten’). Verder was de projectbeheersing ten aanzien van het veiligheidsdossier onvoldoende: zo had de projectorganisatie te weinig zicht op onzekerheden in het project. Ook waren er tekortkomingen in de aansturing door de provincie: verschillende betrokkenen hadden een smalle interpretatie van de eigen taken en verantwoordelijkheden bij het opstellen van het veiligheidsdossier. Ten slotte was de informatievoorzienining over het veiligheidsdossier op verschillende momenten niet toereikend: Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten zijn pas geïnformeerd toen de vertraging al onafwendbaar was.

Provincie Utrecht toont beperkt lerend vermogen
De oorzaken voor de vertraging kwamen veelal eerder naar voren in onderzoeken naar het project Uithoflijn eind 2018. De Rekenkamer constateert dan ook dat de lessen van de Uithoflijn onvoldoende betrokken zijn bij het project VRT en dat de provincie Utrecht hierbij beperkt lerend vermogen heeft getoond.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren