Waterschap organiseert online bewonersavond over voortgang dijkversterking Lekdijk

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden organiseert op woensdag 21 april een online bewonersavond over de versterking van de Lekdijk tussen Jaarsveld en Vreeswijk. Het waterschap roept bewoners en andere belangstellenden op om tijdens de bewonersavond in gesprek te gaan over de Nota van Uitgangspunten.

Wat is de Nota van Uitgangspunten?
Afgelopen najaar heeft het projectteam van de dijkversterking digitale bewonersavonden georganiseerd om kennis te maken met bewoners. Tijdens die avonden is waardevolle informatie opgehaald over kansen, wensen en aandachtspunten voor het gebied. Die informatie is samengevoegd met de technische opgave voor de dijk en de inbreng van gebiedspartners als de gemeente Nieuwegein, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat. Alles is samengebracht in de Nota van Uitgangspunten. Samen met het Ruimtelijk Kwaliteitskader is dit het basisdocument dat gebruikt wordt om verder te onderzoeken welke oplossingen voor de versterking van de Lekdijk kansrijk zijn.

Online bewonersavond op 21 april
Het waterschap hoort graag wat bewoners en andere belangstellenden vinden van de Nota van Uitgangspunten. Mist u nog zaken in de nota? Waar moet het projectteam goed op letten? En zijn er aanvullende suggesties of vragen? Tijdens twee digitale sessies presenteert het projectteam de hoofdpunten uit de nota en is er volop ruimte voor vragen. Ook is er aandacht voor het verdere proces en de planning van het project.

Woensdag 21 april, 19.00 – 20.00 uur
Woensdag 21 april, 20.30 – 21.30 uur

Deelnamelink en link nota op de website van het waterschap
De deelnamelinks voor de online bewonersavonden en de link naar de Nota van Uitgangspunten staan op de website van het waterschap.

Sterke Lekdijk
Het project Jaarsveld – Vreeswijk is onderdeel van project Sterke Lekdijk, een dijkversterkingsopgave van 55 kilometer tussen Amerongen en Schoonhoven. Project Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dit is een landelijk programma waarbinnen meer dan 1300 kilometer aan dijk wordt versterkt om ons land klaar te maken voor de toekomst.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren