Waterschap inspecteert 55 km Lekdijk te voet

Dinsdag 12 maart 2024 inspecteren medewerkers van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven. Ze lopen die dag alleen of in tweetallen over de weg, over het hele buitentalud (aan de rivierzijde) van de dijk en op sommige plekken over het binnentalud (andere zijde) van de dijk.

De dijken moeten bestand zijn tegen hoge rivierwaterstanden en worden daarom door het waterschap gecontroleerd. De waterschappers dragen tijdens de inspectie herkenbare bedrijfskleding om goed zichtbaar en herkenbaar te zijn op de dijk. Het Hoogheemraadschap vraagt iedereen om rekening met hen te houden wanneer u op de dijk rijdt, voor ieders veiligheid.

Medewerkers van het waterschap voerden eerder een dijkinspectie uit

Hoog water afgelopen maanden
In de periode november 2023 tot op heden hebben we meerdere keren hoge waterstanden gehad op de Nederrijn en Lek waarbij het water tegen de dijk is komen te staan. We hadden hiervoor een aantal tijdelijke maatregelen getroffen, wat meespeelt bij deze inspectie. Zo ligt er drijfvuil langs de dijk en zijn opgekiste wellen, die slecht bereikbaar waren door de drassige ondergrond, nog blijven liggen. Het was namelijk niet verstandig om met groot materieel op de zachte dijk te rijden, omdat dit de dijk te veel beschadigt.

Waar letten de medewerkers op?
Als waterschap inspecteren we de Lekdijk zowel in het voorjaar, als in het najaar te voet. Onze medewerkers bekijken dan de conditie van de dijk. Bij deze voorjaarsinspectie is er extra aandacht voor mogelijke schade door drijfvuil en ijs als gevolg van het hoogwater van afgelopen weken. De medewerkers controleren of (en waar):

  • de grasmat van de dijk in orde is;
  • er scheuren of verzakkingen zijn;
  • er drijfvuil ligt;
  • er schade is ontstaan door het graven van dieren, zoals de bever;
  • op een andere manier de werking van de waterkering wordt
    beïnvloed.

Op basis van de resultaten van deze inspectie neemt het waterschap maatregelen om de conditie van de dijk weer in orde te maken.

De inspectie van de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven neemt één dag in beslag. De inspectie van 12 maart duurt van 08.00 tot ca 16.00 uur. Bij erg slecht weer kan de inspectie worden uitgesteld.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk