Wat is letselschade en hoe kun je het voorkomen?

Een ongeval zit in een klein hoekje en kan iedereen overkomen, thuis of op de werkvloer. Letselschade kan een kleine schram zijn tot aan ernstige verwondingen. Het kan dus ook ernstige gevolgen hebben voor de privésituatie van het slachtoffer. Door een veilige werkomgeving te creëren kun je veel leed voorkomen. In dit artikel geven we enkele tips hoe je letselschade kunt voorkomen.

Wat is letselschade?
Letselschade is een breed begrip, van een kleine snijwond en kneuzing tot aan ernstige verwondingen zoals hersenletsel of verlamming. Ook emotionele schade wordt verstaan onder letselschade, denk hierbij aan angst, depressie en misschien wel het meest bekende: een posttraumatische stressstoornis. Letselschade kan leiden tot aanzienlijke kosten, verlies van inkomen en zelfs het verminderen van levenskwaliteit. Het is dan ook heel belangrijk om ervoor te zorgen dat je letselschade kunt voorkomen!

Tips om letselschade te voorkomen
1. Veiligheidskleding
Zorg ervoor dat er beschermende kleding wordt gedragen op de werkvloer. Denk hierbij aan helmen, veiligheidsbrillen, schoenen met stalen neuzen en gehoorbescherming. Werknemers moeten weten hoe deze kleding en accessoires correct gebruikt moeten worden. Vindt er een ongeval plaats? Dan is het verstandig om letselschade advocaat Utrecht in te schakelen.

 1. Correct gebruik van apparatuur
  Train werknemers op het juiste gebruik van machines en apparatuur op de werkvloer. Ook moeten ze weten hoe storingen opgelost moeten worden en wanneer er hulp ingeschakeld moet worden. Hierdoor voorkom je dat werknemers zich gaan bevinden op onbekend terrein.

 2. Houd je werkplaats netjes
  Veel ongelukken gebeuren op de werkvloer door uitglijden, struikelen en vallen. Om deze risico’s zo laag mogelijk te houden is het van belang om de vloer altijd schoon en vrij te houden. Losse snoeren en kabels mogen niet aanwezig zijn en vloeren moeten vaak worden schoongemaakt. Op deze manier kun je heel makkelijk voorkomen dat er een valpartij ontstaat.

 3. Zorg voor een veilige werkcultuur
  Met een veilige werkcultuur zorg je ervoor dat iedereen elkaar ondersteunt in de veiligheid op de werkvloer. Werkgevers en werknemers moeten elkaar aanmoedigen om zo veilig mogelijk te werken en om vrijuit te kunnen praten over veiligheid. Veiligheidsproblemen of mogelijke risico’s moeten uiteindelijk openlijk besproken kunnen worden.

 4. Houd vluchtroutes en nooduitgangen vrij
  In geval van een noodsituatie moet je zo snel mogelijk de werkvloer kunnen verlaten. Zorg er daarom voor dat de vluchtroutes en nooduitgangen altijd vrij blijven!. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat de route en nooduitgangen altijd vrij zijn van obstakels en dat er borden aanwezig zijn voor een noodroute en nooduitgang. Daarnaast is het ook aan te raden om dit regelmatig te oefenen.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk