‘Wat groeit of leeft daar in Nieuwegein’

Vraagt u zich wel eens af wat dat nu weer voor een wilde plant of onkruid is, in de tuin of de berm of ergens tussen het gras in het park in Nieuwegein? Of wat dat voor een paddenstoel is? Of wat daar nu weer kruipt of vliegt, soms zelfs in huis?

De Nieuwegeinse natuurliefhebber Udo Tenge beschrijft iedere week een plantje, zwammetje of beestje dat u ergens kunt tegenkomen. Ook heeft hij een eigen website.

Deze week: ‘Iets over bijen die met een borsteltje stuifmeel verzamelen als voedsel voor hun kroost, enzovoort’ aldus Udo.

borstelige bijen

Udo: ‘Behangersbijen of bladsnijders zijn een familie van bijen die uiterlijk veel lijken op de familie van metselbijen. Al deze bijen maken nestjes in holle plantenstengels, maar gaatjes in een muur of zelfs sleutelgaten kunnen ook als nest dienen. En niet te vergeten: bijenhotels.’

‘De bijen die tot die families behoren zijn allen voorzien van een borstelige beharing onder hun achterlijf, waarmee ze stuifmeel inzamelen als voedsel voor hun toekomstige kroost. Er zijn ook andere families van meestal veel kleinere, borstelige, zwarte bijtjes die stuifmeel borstelig inzamelen: zij worden nogal eens voor vliegjes aangezien en zij gebruiken geen bestaande gaten in muren voor hun nestjes, wel gaten in hout en bijenhotels.’

‘Verschillende soorten kegelbijen parasiteren op het broed van behangers- of metselbijen. Daar lijken zij ook wel wat op, maar het achterlijf van die bijen verschilt iets want het loopt uit in een scherpe, soms wat stompe punt en heeft aan de onderkant daarvan geen borstelige haren. Dat behoeft ook niet, ze laten het verzamelen van stuifmeel over aan hun slachtoffers. Kegelbijen zijn overigens in de verte verwant aan de bijen waarop zij lijken en dat is te zien.’

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk