Wapen- en drugshandel, fraude en fietsendiefstal floreert in Nieuwegein

Uit de veiligheidscijfers van Nieuwegein over het jaar 2019 blijkt het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Nieuwegein met +1% is gestegen ten opzichte van 2018. Nieuwegein kent daarmee een iets gunstiger ontwikkeling dan de regio (+3%).

Opvallende dalers in Nieuwegein zijn: woninginbraken (van 223 naar 159, -29%), autokraak (van 651 naar 543, -17%) en winkeldiefstallen (van 248 naar 193, -22%). Opvallend is de daling op de straatroven (-44%), terwijl dit regionaal juist flink stijgt.

Opvallende stijgers zijn de vernielingen (+13%) en brom-, snor-, en fietsdiefstal (+21%). Het aantal fraudezaken nam in 2019 toe met +30%. Opvallend is de toename op de misdrijven wapenhandel en/ of bezit en drugshandel. Ook het aantal registraties van overlast verwarde personen is flink toegenomen.

Naar een rijker beeld van (on-)veiligheid
Burgemeester Frans Backhuijs in zijn brief aan de gemeenteraad: ‘We moeten onder ogen blijven zien dat een deel van de criminaliteit en onveiligheid in deze statistieken buiten beeld blijft. Zo is de aangiftebereidheid voor verschillende vormen van criminaliteit laag, wordt maar een klein deel van de cybercriminaliteit meegeteld en laat ondermijning ziet nog onvoldoende vertalen in de cijfers. Het gaat vaak om delicten waarin niet één persoon, maar de maatschappij het slachtoffer is (bijvoorbeeld drugshandel).’

‘Zoals benoemd in de nieuwe Veiligheidsstrategie willen we bij ons streven naar een veiliger Midden-Nederland de komende jaren niet uitsluitend meer uitgaan van cijfers. Hier willen we in Nieuwegein bij aansluiten. We willen naar een rijkere en meer kwalitatieve vorm van kiezen, monitoren en verantwoorden. We maken daarvoor meer gebruik van een combinatie tussen cijfers, beelden, onderzoeken en verhalen vanuit samenleving en professionals.’

In maart wordt in de avond met de raad een veiligheidsanalyse gepresenteerd waarbij we dieper ingaan op de veiligheidsontwikkeling in de afgelopen jaren.

One thought on “Wapen- en drugshandel, fraude en fietsendiefstal floreert in Nieuwegein

  1. John

    Dit is niet te geloven ,toch?
    Het was hier toch zo veilig?
    De ambtenarenkliek die sluiten wel vaker de koeienogen voor de werkelijkheid.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren