Waarom heeft D66 voor doorgaan proces Handelskade gestemd?

Donderdag 30 april heeft de gemeenteraad in grote meerderheid tegen het voorontwerp bestemmingsplan Handelskade-Lekboulevard gestemd. D66 stemde als enige voor. Transparant als we zijn, leggen we graag uit waarom.

De grond waarover het gaat, is eigendom van een particulier. In het huidige bestemmingsplan heeft deze grond een groenbestemming. De eigenaar van de grond heeft het initiatief genomen om de bestemming te wijzigen in wonen. Hij is voornemens om dijkwoningen te realiseren op zijn grond.

Volgens de wet is de gemeente verplicht om mee te werken aan dit soort verzoeken. Wij hebben geconstateerd dat de uitgevoerde onderzoeken aangeven dat er zowel juridisch als technisch geen bezwaren zijn tegen het meewerken aan het verzoek van de eigenaar. Met andere woorden, juridisch gezien móeten we instemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Deze instemming betekent geenszins groen licht, noch een toezegging richting de initiatiefnemer om überhaupt te mogen bouwen.

Het betekent dat in de volgende fase door de juiste deskundigen gedetailleerd onderzoek wordt verricht op de haalbaarheid van dit project. Met name aan het aspect veiligheid van de dijk hechten wij grote waarde. Daarover moet volledige duidelijkheid ontstaan.

Dan komen we bij onze politieke afwegingen. D66 waardeert het altijd als mensen eigen initiatief nemen. Wij waarderen het ook dat zoveel omwonenden zich betrokken voelen bij hun buurt. We constateren tegelijkertijd ook dat deze twee partijen, met ieder hun positieve insteek, eigenlijk niet met elkaar in gesprek zijn geweest. Dat vinden we een gemiste kans.

We hebben daarom de initiatiefnemer en de omwonenden opgeroepen om samen naar een oplossing toe te werken. Een oplossing dat recht doet aan de wens van de initiatiefnemer en aan de betrokkenheid van de omwonenden.

Positief vinden we dat dit particulier initiatief past in de geest van het coalitie akkoord. Hierin hebben we onder andere afgesproken om eigen initiatief mogelijk te maken en niet te belemmeren. We zien ook dat dit initiatief aan de belangen van onze Nieuwegeinse inwoners tegemoet komt door nieuwe woonruimte, in een klasse waar zo dringend behoefte aan is, aan de voorraad toe te voegen.

Aan de andere kant moeten wij de veiligheid van onze inwoners in het oog houden en zien we mogelijk een stuk groen verdwijnen. Dat laatste zou wat ons betreft gecompenseerd moeten worden.

Alles overwegend is onze politieke houding neutraal. We zijn nog niet voor, we zijn ook nog niet tegen. Wij hebben meer en gedetailleerde informatie nodig om tot een definitief oordeel te kunnen komen. Vandaar dat wij het juridische aspect zwaarder hebben laten wegen in onze beslissing en hebben ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren