VSP niet blij met drank schenken in de winkel

De Verenigde Senioren Partij (VSP) in Nieuwegein is niet blij met het besluit van burgemeester Frans Backhuijs om niet op te treden tegen winkeliers die op beperkte schaal drank schenken aan klanten. Volgens de VSP had hij daar eerst de gemeenteraad over moeten inlichten.

Fractievoorzitter Ton de Mol van de VSP laat de redactie weten: “Als gemeenteraad hebben we in het verleden een aantal raadsbesluiten genomen om te zorgen dat vooral jongeren niet extra in aanraking komen met drank en dat het aantal schenkpunten niet vermeerderd wordt. De burgemeester gaat nu tegen zijn eigen regels in.”

Binnen de gemeente doen ruim tien winkels mee aan de proef met het aanbieden van een drankje aan haar klanten in de winkel. Het experiment is bedoeld om te kijken of de Drank- en Horecawet aangepast moet worden. Die wet verbiedt nu het aanbieden van een drankje in winkels, maar dat verbod is volgens de gemeenten praktisch nauwelijks uitvoerbaar.

De Koninklijke SlijtersUnie (KSU) had bezwaar tegen de pilot en stapte met succes naar de rechter. De burgemeester zei afgelopen week dat hij het handhavingsverzoek naast zich neerlegt. Een van de beweegreden was dat de slijtersunie geen enkel lid heeft in Nieuwegein en formeel dus niemand vertegenwoordigd.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk