Katern

Vrijwilligers gevraagd

SADAKA (vriendschap in het Arabisch) is een project van het Multicultureel Vrouwenproject Nieuwegein. Het doel van het project is het isolement van allochtone vrouwen te doorbreken en mogelijkheden te bieden, die de participatie in de Nederlandse samenleving bevorderen. door:

(cultureel geïsoleerde)migrantenvrouwen in de thuissituatie Nederlands leren, wegwijs te maken in de Nieuwegeinse samenleving en het leggen van een vriendschappelijk contact. Hierdoor kan ontmoeting, onderling begrip en respect bevorderd worden tussen Nederlandse en migrantenvrouwen. Gelijkwaardigheid en uitwisseling zijn essentiële elementen. Tevens kan het project mogelijk als opstapfunctie fungeren naar de pré- alfabetiseringslessen van het Multicultureel Vrouwenproject of zelfs de basiseducatie van het ROC.

Het Multicultureel Vrouwenproject is daarvoor op zoek naar vrijwilligsters die een keer per week anderhalf à twee uur Nederlandse les willen geven bij een migrantenvrouw thuis. Enthousiasme, interesse en tijd zijn een eerste vereiste. Opleiding en ervaring zijn minder van belang. U wordt ondersteund door een medewerker van de SWN en door leden van de werkgroep Sadaka. Tevens worden er regelmatig thema-bijeenkomsten georganiseerd om de deskundigheid van de vrijwilligsters te bevorderen.

Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met Carla Curvers, SWN, Multicultureel Vrouwenproject, 6033748 (dinsdag t/m donderdag).

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren