Vreeswijk krijgt mogelijk multifunctioneel gebouw voor school- en sport aan de Industrieweg

Tijdens een werkbijeenkomst op dinsdag 17 januari jl. met enkele wijkbewoners in Vreeswijk is duidelijk geworden dat een functioneel gebouw voor zowel onderwijs als sport het beste gebouwd kan worden aan de Industrieweg in Vreeswijk. Momenteel is de gemeente Nieuwegein alle school- en sportgebouwen aan het inventariseren om te vernieuwen of aan te passen. De Julianaweg in Vreeswijk is na de inventarisatie afgevallen. Vermoedelijk zullen hier woningen gebouwd worden.

Schoolbestuurders en de gemeente Nieuwegein zijn blij met de informatie die in het voorbereidingstraject naar boven zijn gekomen. De locatie aan de Industrieweg, nabij de Montageweg, is het meest geschikt voor een multifunctioneel gebouw. Deze locatie heeft de meeste ruimte om de omgeving geschikt te maken voor een gebouw, schoolplein, verkeer en groen.

De gemeente Nieuwegein wil de wijkbewoners informeren middels een wijkbijeenkomst. Deze bijeenkomst wordt gehouden op dinsdag 7 maart a.s. van 19.30 uur tot 21.00 uur in de Willem Alexanderschool aan de Julianaweg. Tijdens deze bijeenkomst zullen de plannen worden gepresenteerd en uitleg worden gegeven hoe de gemeente tot de plannen is gekomen.

Waarom locatie de Industrieweg
De locatie Industrieweg wordt gezien als meest geschikte locatie voor een nieuw multifunctioneel school- en sportgebouw in de wijk Vreeswijk (ten opzichte van alternatieve locatie aan de Julianaweg/Prins Hendriklaan):

  • De Willem Alexanderschool kan op de locatie hun “droomschool” vervullen omdat het geen beperkingen heeft in vergelijking met de Julianaweg (beschermd stadsgezicht) en er is kinderopvang mogelijk van 0 -13 jaar.
  • Het schoolgebouw kan eventueel uitgebreid worden bij toestroom van extra leerlingen.
  • Bij de schoollocatie wordt een gymnastieklokaal gebouwd voor het bewegingsonderwijs en sportverenigingen zodat de leerlingen niet ver hoeven te lopen.
  • Er is geen tijdelijke huisvesting nodig voor de Willem Alexanderschool.
  • De ruimte aan de Industrieweg biedt bied meer mogelijkheden voor het inrichten van parkeerplaatsen en afwikkeling van het verkeer dan de Julianaweg.

Hoe verder?
Besluitvorming in de raad
Het voorstel voor Toekomst school- en sportgebouwen 2030 wordt ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de gemeenteraad. Streven is de raadsvergadering van mei. Tijdens de commissievergadering ervoor is het mogelijk uw zienswijze te geven. Als u geabonneerd bent op de digitale nieuwsbrief informeren wij u over de exacte data.

Uitwerking van het plan (fase 3)
Als de raad akkoord is met het voorstel start de volgende fase, waarin de uitwerking van het plan centraal staat. Het gaat dan onder meer om een programma van eisen voor het nieuwe gebouw en om de herinrichting van de openbare ruimte. U wordt weer actief betrokken bij deze fase.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk