Vragen aan burgemeester Frans Backhuijs

Op 28 augustus hebben fractie Bakhtali en fractie Trots schriftelijke vragen gesteld aan burgemeester Backhuijs. Omdat beide fracties een transparant en controleerbaar bestuur nastreven willen ze van Backhuijs weten wat hij gaat doen om de problemen in het bestuur op te lossen.

‘De problemen die als zichtbaar gevolg tot nu toe de versplinterde Raad heeft. Die bestaat niet voor niets uit 13 fracties.’ aldus de partijen. Bakhtali en Rijnders verwijzen naar hun analyse van 3 recente kwesties die is meegestuurd met de schriftelijke vragen. Zij willen weten wat zijn standpunten zijn in deze. Klik hier om naar de column te gaan van Fractie Bakhtali.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk