Vorming ChristenUnie Nieuwegein

Zoals inmiddels bekend mag zijn, is op 22 mei 2000 de ChristenUnie officieel opgericht. Deze Unie vormt het nieuwe politieke onderdak voor de RPF en het GPV. De vorming van deze nieuwe Unie is het begin van een nieuw politiek tijdperk voor beide partijen. Een tijdperk dat in bestuurlijke zin is begonnen met het leggen van contacten tussen lokale RPF en GPV kiesverenigingen en het opbouwen van lokale Unies.

Ook in Nieuwegein is hieraan gewerkt om zo op alle niveaus, zowel landelijk en provinciaal als gemeentelijk en plaatselijk de ChristenUnie vorm te geven. In het najaar van 2000 is door de besturen van de plaatselijke RPF en GPV kiesverenigingen een aantal gesprekken gevoerd om op een zo kort mogelijke termijn te komen tot de vorming van een ChristenUnie in Nieuwegein.

Op D.V. 22 januari 2001 zal een bijzondere ledenvergadering van beide kiesverenigingen gehouden worden, waarin de oprichting van de ChristenUnie Nieuwegein zal plaatsvinden. Deze vergadering zal plaatsvinden in kerkelijk centrum “De Voorhof” aan de Wiersdijk 8 te Nieuwegein-Zuid. De avond begint om 20.00 uur.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk