Voorlopig geen woningbouw bij A12 Nieuwegein

De geplande woningbouw tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten wordt op de lange baan geschoven. De betrokken gemeenten, Nieuwegein, Houten en Utrecht, de Bestuursregio Utrecht en het Rijk het eens zijn over de verdere verstedelijking, maar de crisis gooit roet in het eten.

In 2009 werd afgesproken de mogelijkheden van het gebied te onderzoeken daarna zijn allerlei scenario’s uitgewerkt. De ambities waren hoog: “het gebied moet een motor zijn voor de (nationale) economie, met een multifunctioneel, hoogstedelijk woonwerkmilieu en uitzonderlijke groenkwaliteiten op een hoogwaardig, multimodaal vervoersknooppunt.”

Het gebied tussen Oudenrijn en Lunetten is samen met naastgelegen Rijnenburg de laatste locatie in de gemeente Utrecht waar nog veel gebouwd kan worden. Rond 2030 zou de bebouwing en herinrichting van het gebied plaats moeten vinden. Overigens staat het gebied Rijnenburg los van de plannen voor de A12-zone. Voor Rijnenburg wordt momenteel door projectontwikkelaars wel een definitief plan gemaakt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk