Voorjaarsnota 2007

Het college van Nieuwegein heeft de Voorjaarsnota 2007 gepresenteerd. In deze nota wordt een actueel beeld gegeven van het lopende begrotingsjaar, zowel van de financiën als van de geplande activiteiten. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt in deze nota niet meer vooruitgeblikt, dat gebeurt voortaan in de Kadernota (die onlangs reeds door de raad is vastgesteld).Uit de Voorjaarsnota blijkt dat de uitvoering van de toegezegde planning en productie, behoudens incidentele afwijkingen, op dit moment op koers ligt. De financiële mee- en tegenvallers kunnen worden opgelost binnen de beschikbare financiële ruimte, niet alleen voor dit jaar maar ook voor de volgende jaren. De ruimte die in de Kadernota is aangegeven voor de prioriteiten wordt niet bedreigd.De voornaamste structurele tegenvallers bestaan uit de lagere algemene uitkering uit het Gemeentefonds, de nadelige parkeerexploitatie en de meer dan gemiddeld gestegen energiekosten (wat gemeentebreed gevolgen heeft voor scholen, sportaccommodaties en openbare verlichting). Dit wordt vooral opgevangen door de lagere kosten van het baggeren, het voordeliger renteresultaat en de incidentele opbrengst van de verkoop van het compostterrein en de restant verkoopopbrengst van voormalig gasbedrijf GCN.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren