Voorbereiding ophoging en herbestrating in Galecop

Eind 2006 wil de gemeente starten met de uitvoering van het 3e fase project Galecop sectie 1. Door ernstige verzakking van de bestrating van gemiddeld 25 cm is het hard nodig om deze weer op de goede hoogte te brengen.Tegelijkertijd met dit project start een ander project in de wijk: Nieuwegein Groen. In dit project werkt de gemeente samen met een deel van de bewoners aan een andere aanpak van de inrichting en beheer van het groen in Nieuwegein: beter, schoner, veiliger en goedkoper. De omgeving wordt over beide projecten uitgebreid geïnformeerd. In een nog op te stellen plan van aanpak wordt de communicatie nader uitgewerkt.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk