Voetbalvereniging Vreeswijk en SV Geinoord gaan niet fuseren

Vanavond 7 mei om 20.00 vindt er een ‘Avond van de Raad’ plaats met de mogelijkheid voor de verenigingen om in te spreken en actief deel te nemen aan de vergadering. Als verenigingen (SV Geinoord en VSV Vreeswijk) hebben zij besloten om niet deel te nemen aan deze ‘Avond van de Raad’ omdat er gesproken gaat worden over een raadsvoorstel welke onacceptabel is voor de verenigingen.

Hans van der Meijden, voorzitter SV Geinoord: ‘De reden dat wij niet zullen inspreken ligt in het feit dat wij met de stuurgroep een voorstel hadden gemaakt waar alle partijen consensus over hadden. Het resultaat van 7 jaar intensief overleg en een gedeeltelijke realisatie van het project RPZ (aanleg kunstgrasveld, aanleg parkeerterrein, architect met tekeningen, etc.). Als verenigingen hadden wij alle vertrouwen in een positieve uitkomst. Toch heeft het college van B&W gemeend om dit voorstel te veranderen, zonder overleg met de betrokkenen.’

In het raadsvoorstel 23 april 2020 (blz. 3 Argumenten, punt 1.1) lijkt het nu of er consensus is over het voorliggende voorstel. ‘Dit is bezijden de waarheid!’ aldus Hans van der Meijden. ‘De garantie voor het vierde kunstgrasveld is eruit gehaald en veranderd in “een gezamenlijk zoeken naar een oplossing” (zie blz. 5 Kanttekeningen, punt 1.2). Dit is voor de verenigingen onaanvaardbaar en niet acceptabel!’

Op 17 April 2020 hebben de verenigingen een notitie aan het college van B&W en de raad gestuurd met de motivatie voor het vierde kunstgrasveld. Van der Meijden: ‘Wat ons betreft is deze notitie helder en duidelijk met als conclusie dat de verenigingen niet gaan fuseren als er geen garantie komt voor het vierde kunstgrasveld zoals overeengekomen in het consensus besluit van de stuurgroep.’

Hans van der Meijden

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren