Vijftig jaar Unie Van Vrijwilligers Nieuwegein (1966-2016)

De Digitale Stad Nieuwegein heeft sinds dit jaar een nauwe samenwerking met Het Utrechts Archief. Iedere maand zullen wij, in samenwerking met het Utrechts Archief, een verhaal maken over een item in Nieuwegein (Vreeswijk en Jutphaas). Deze keer een verhaal over het vijftig-jarig bestaan van de Unie Van Vrijwilligers in Nieuwegein.

18 november jl. werd het vijftigjarig bestaan van de UVV Nieuwegein uitbundig gevierd. Op 29 november 1966 was het precies een halve eeuw geleden dat in Vreeswijk een lokale afdeling van de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers werd opgericht. Plaats van samenkomst: het gemeentehuis aan het Raadhuisplein. 35 Dames werden begroet door de echtgenote van de burgemeester, mevrouw L. Schneiders-Schönau. Zij namen zich voor zich eerst en vooral te richten op de zorg voor ‘ouden van dagen’; zo werden ouderen gekarakteriseerd. Er werd ook gepleit voor het bundelen van bestaande zorg. Vijf jaar later, werd met de samenvoeging van Jutphaas en Vreeswijk het werkterrein van de ‘dorpse’ UVV geleidelijk uitgebreid tot aan de gemeentegrens van Nieuwegein (1-7-1971).

Oorsprong
De Unie Van Vrijwilligers Nederland (UVV) vindt haar oorsprong in het Korps Vrouwelijke Vrijwilligers (KVV), opgericht in 1938 te Amsterdam. Uit een gevoel van solidariteit met de mannen die “ter verdediging van volk en vaderland waren opgeroepen”, kwam deze vrouwenhulp voort. De organisatie richtte zich vooral op taken bij de luchtbeschermings-, de verbindings- en de vervoerdienst. Een van de bekendste leden van het eerste uur was juffrouw Marga Klompé (1912-1986), de latere (eerste vrouwelijke) Minister van Maatschappelijk Werk (1956-1963).

Doelstelling
De UVV Nederland zet zich actief in voor praktische zorg en ondersteuning voor individuele hulpvragers; vooral in de zorg- en welzijnssector. Betrouwbaarheid en persoonlijk contact staan nog altijd hoog in het UVV-vaandel. In de praktijk wordt de UVV het vaakst in verband gebracht met het succesvolle project “Tafeltje-Dek-Je” (in 1954 gestart te Rotterdam), maar de core business van de lokale stichtingen was en is vooral de actieve ondersteuning van het werk in verpleeghuizen, ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen. Ook wordt veel aandacht geschonken aan kinderzorg, gezinshulp en hulp aan ouderen. Halverwege de jaren zeventig van de twintigste eeuw voegden zich ook steeds meer mannelijke vrijwilligers bij de UVV.

Professioneel maar vrijwillig
Na de Tweede Wereldoorlog werd geleidelijk aan de verzorgingsstaat opgebouwd. Inmiddels wordt die steeds meer vervangen door een participatiesamenleving. De rijksoverheid legt steeds meer taken en verantwoordelijkheden op sociaal gebied bij de burgers zelf. Nederland telt ruim 5,5 miljoen vrijwilligers. Zij zijn actief in de sport, het onderwijs, de zorg en in de welzijnssector. Vrijwilligers dragen bij aan activiteiten en taken waarvoor (steeds) minder geld beschikbaar is. De verzakelijking van de maatschappelijke zorg maakte aanpassing van de taakstelling van de lokale UVV’s dan ook noodzakelijk. Deze verzakelijking symboliseert zich in de opgave van de economische waarde van de inzet van de Nieuwegeinse UVV-vrijwilliger die in ‘harde’ euro’s wordt uitgedrukt.

De betekenis en onmisbaarheid van vrijwilligersorganisaties zoals de UVV Nieuwegein neemt alleen maar toe. Professionalisering van de UVV Nieuwegein is essentieel evenals een goede communicatie via de eigen website, maar ook via social media (Facebook, Twitter en WhatsApp). Verwacht wordt dat ook in de toekomst de behoefte aan meer vrijwilligers blijft. Waarschijnlijk wordt de doelgroep groter, ook door een veranderend aanbod van cliënten. De organisatie is inmiddels gestoken in een nieuw jasje, maar de uitgangspunten van de UVV Nieuwegein van vijftig jaar geleden gelden nog altijd. Ook na het bereiken van de mijlpaal van vijftig jaar blijft voor de Stichting UVV Nieuwegein de aloude missie actueel: “Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door activiteiten in ziekenhuizen, ouderenwerk, culturele activiteiten en hulp te bieden bij de voorbereiding van een opname. Flexibiliteit, kwaliteit en betrouwbaarheid zijn daarbij de voornaamste kenmerken”. Toekomstgerichte betrokken vrijwilligers vormen immers het hart van de UVV Nieuwegein! Vrijwilligerswerk doe je nu eenmaal niet alleen, maar met elkaar!

Klik hier voor het boekje met veel informatie en de historie over het UVV in Nieuwegein.

~Uitgesproken Veelzijdig Vrijwilligerswerk~

Geef een reactie

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Kapsalon+van+Doorn+voorpagina+200x60


%d bloggers liken dit: