Vestiging vogelopvang op voormalige wielerbaan

De Vogelopvang Utrecht gaat zich vestigen op de voormalige wielerbaan in Galecopperzoom. Het bouwplan concentreert zich in het zuidoostelijke deel van de voormalige wielerbaan. Gemeente Nieuwegein heeft op 17 juli de omgevingsvergunning verleend die de bouw mogelijk maakt.

Aan het besluit van de gemeente is een lang traject voorafgegaan. Tijdens dat traject heeft de gemeente twee bijeenkomsten georganiseerd voor buurtbewoners en overige gebruikers van dit gebied. Daarbij is vooral gekeken naar het effect dat de komst van de vogelopvang heeft op de mogelijkheden om in dit gebied te recreëren en loslopende honden uit te laten. Een aantal suggesties die zijn gedaan over het verbeteren van de gebruikskwaliteit van het gebied, zijn/worden door de gemeente opgepakt en uitgevoerd. Ook andere spelende belangen zoals ecologie, bodemkwaliteit, water en parkeren zijn in beeld gebracht. Alles tegen elkaar afwegende, heeft de gemeente besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning geldt tot 1 januari 2030. De vogelopvang mag zich echter in totaal maximaal 20 jaar vestigen. Voor de periode vanaf 1 januari 2030 moet zij nog bijtijds een separate vergunning aanvragen.

Toegankelijkheid gebied
Bijgaande afbeelding geeft in groen de bestaande verharde paden aan die 24/7 (24 uur per dag & 7 dagen per week) toegankelijk blijven. De geel gestippelde paden zijn bestaande of nieuwe paden, die door de gemeente goed begaanbaar gemaakt worden (zonder verharding). Het paars aangegeven deel van het verharde pad zal alleen toegankelijk zijn tijdens de openingsuren van de vogelopvang. Honden moeten daar aangelijnd. In rood is het verloop aangegeven van het hekwerk dat geplaatst zal worden om de locatie van de vogelopvang. Het gebied buiten deze hekken zal de functie behouden van hondenlosloopgebied. In het wit zijn de gebouwen en volières van de vogelopvang ingetekend.

Inzien besluit en bijlagen
Als u meer wilt weten over dit besluit, kunt u het besluit en alle bijlagen inzien. Als u een e-mailbericht stuurt, krijgt u alle documenten digitaal toegezonden (via wetransfer). Zie de contactgegevens aan de onderaan van dit bericht. Het besluit ligt tijdens kantooruren (ma t/m vrij van 8.30 tot 17.00 uur) eveneens ter inzage bij de receptie van Stadshuis (Stadsplein 1). In de bijlagen zitten o.a. de bouwtekeningen, technische rapporten en de verslagen van de bijeenkomsten.

Bezwaarmogelijkheden
Als u het niet eens bent met het besluit van de gemeente, dan kunt u een bezwaarschrift indienen binnen de bezwaartermijn. U moet uw bezwaarschrift ondertekenen. Uw bezwaarschrift bevat tenminste uw naam en adres, de dagtekening (datum), een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar maakt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, ter attentie van de commissie bezwaarschriften, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein. Omdat de bezwaartermijn voor een groot deel samenvalt met de (school)vakantieperiode, kan het zijn dat u onvoldoende tijd heeft om al direct de bezwaargronden volledig in te dienen. U kunt in dat geval in eerste instantie (binnen de bezwaartermijn) een pro forma bezwaarschrift indienen waarin u vraagt om uitstel voor het aanleveren van de bezwaargronden. U krijgt dan enkele weken extra de tijd voor het aanleveren van de inhoudelijke gronden.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren