Verwijdering stalen Boogbrug Vianen 12 uur later

Het uitvaren van de stalen Boogbrug Vianen vindt door weersomstandigheden 12 uur later plaats dan aanvankelijk gepland. Door lage waterstand in de Lek en harde wind is het niet mogelijk om de brug overdag veilig te verplaatsen. De brug zal daardoor in het donker uitvaren. De eerder aangekondigde livestream begint om 10.30 uur. Rijkswaterstaat kijkt momenteel hoe het uitvaren toch zichtbaar kan worden gemaakt, bijvoorbeeld met verlichting.

Hoofddirecteur Louis Schouwstra van Rijkswaterstaat vindt het voor het publiek ontzettend jammer dat deze mijlpaal mogelijk niet zichtbaar is; ‘Vanwege de veiligheid hebben we het publiek gevraagd om vooral de livestream te volgen bij het uitvaren. Daarop is de operatie het beste te volgen. Het is nu afwachten of dat gaat lukken. Veiligheid staat uiteraard voorop’. De nieuwe verwachte planning 7-8 november:

Voor het verwijderen gaat de aannemerscombinatie de stalen boogconstructie met een gewicht van circa 5000 ton en een hoogte van circa 30 meter omhoog vijzelen en tillen op een groot ponton van 100x33x7,60 meter (hxbxd). Daarna vaart het ponton naar de Prinses Beatrixsluis. Gezien de diepte van dit ponton is de waterstand cruciaal. Het ponton heeft voldoende ‘vrij’ water nodig om te kunnen varen. Daarnaast is de windsnelheid van belang voor het uithijsen van de brug.

Het kan zijn dat bepaalde werkzaamheden alsnog weer vertraging oplopen of versnellen, door de waterstand en/of het weer. Daardoor kunnen de genoemde tijden iets afwijken. Tijdens de bovengenoemde tijden is er op 7 en 8 november 2021 een stremming voor het scheepvaartverkeer. De aangekondigde stremming op 6 november komt te vervallen.

Afzettingen en omleidingen
Veiligheid staat bij de operatie voorop. Tijdens de verwijdering zijn daarom het werkterrein en de nabijgelegen uiterwaarden aan beide zijden van de brug geheel afgesloten. Geïnteresseerden kunnen de verwijdering volgen via een livestream op YouTube.

Het fietspad van de Jan Blankenbrug wordt afgesloten van 7 november 8:00 tot 8 november 3:00 uur. Fietsers worden omgeleid naar de langzaamverkeersroute aan de Westzijde van de Jan
Blankenbrug.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk