Vernietiging van besluiten door de Kroon

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft het beleidskader ‘spontane vernietiging’ aan de gemeenten gezonden. Dit kader gaat over besluiten van gemeenten, provincies en waterschappen, die mogen worden vernietigd door de Kroon (Koningin en ministers), bijvoorbeeld omdat ze in strijd zijn met hogere wetten, of in strijd met het algemeen belang.De Kroon toetst concrete vernietigingsverzoeken van besluiten aan dit beleidskader. Het college neemt kennis van dit toetsingskader en informeert de raad erover.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren