Verbreding A2

Rijkswaterstaat is van plan om, vooruitlopend op het ontwerp-tracébesluit verbreding A2, een informatieavond te organiseren voor inwoners van Nieuwegein, Vianen en IJsselstein. Bewoners van wijken langs de A2 worden daartoe binnenkort uitgenodigd via een brief aan hun wijkplatform/wijknetwerk. Het betreft de wijken Galecop, Batau-noord, Batau-zuid, Doorslag en Hoog Zandveld.

Rijkswaterstaat hanteert een versnelde procedure om via het aanleggen van een vierde rijstrook tussen Oudenrijn en Everdingen de doorstroming en veiligheid op dit traject te verbeteren. Er is reeds onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en gevolgen van dit project. De resultaten daarvan zullen in het ontwerp-tracébesluit worden opgenomen.

Het ontwerp-tracébesluit zal in het voorjaar van 2010 ter inzage worden gelegd. Tijdens de daaropvolgende inspraakavonden kan de burger zijn of haar mening formeel bekend maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Adverteer op het lokale nieuws platform van Nieuwegein Galecop+Golf+120x90 Adverteren