Veiligheid rond scholen

De VVD-fractie vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om zo snel mogelijk te beginnen met het bouwen van hekken rondom scholen. Het is de fractie inmiddels gebleken dat deze maatregel, ondanks de hoge investering, op termijn financieel lonend is en dat plaatsing van een hekwerk vandalisme en sociale onveiligheid voorkomt.

De fractie acht dit een veel beter plan dan woningbouw in het openbare groen als sociaal controlemiddel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk