‘Veilige fietsroutes scholieren’

Provinciale Staten van Utrecht hebben de motie ‘knelpunten op fietsroutes middelbare scholieren’ met algemene stemmen aanvaard. Indiener CDA-Statenlid Gerdien Bikker heeft hiermee aandacht gevraagd voor veilige fietsroutes van scholieren en roept op om knelpunten op deze routes met prioriteit aan te pakken. De motie is ingediend bij de bespreking van het Statenvoorstel Netwerkperspectief provinciale wegen 2040.

Langs de Doorslag en in Merwestein vormen zich elke ochtend fietsfiles; op de kruising Herenstraat – Noordstedeweg rijden dagelijks zo’n 10.000 fietsers. Foto: Clarion Wegerif

Het CDA heeft een inventarisatie gedaan over dit onderwerp en heeft daarop veel reacties gekregen uit de hele provincie over fietsroutes richting middelbare scholen waar gevaarlijke knelpunten zijn. Daarom heeft het CDA verzocht om gevaarlijke oversteken over provinciale wegen met prioriteit aan te pakken en in de tussentijd voorlopige maatregelen te treffen zoals waarschuwingsborden fietsersoversteek. Het CDA zal naar aanleiding van alle reacties ook nog aandacht vragen voor de infrastructuur van parallelwegen.

Statenlid Gerdien Bikker: “Ik ben er blij mee dat ik in de Provinciale Staten van Utrecht aandacht heb kunnen vragen voor de veiligheid van fietsroutes van scholieren. Onze kinderen en kleinkinderen, die zich elke dag in het verkeer storten op weg naar school. Als wij als overheden niet zorgen voor verkeersveiligheidsmaatregelen, wie zou het dan moeten doen?”

One thought on “‘Veilige fietsroutes scholieren’

  1. Martin Tack

    Goed dat het wordt aangepakt. Niet te begrijpen dat fietsers op de rotonde Noordstedeweg/Sluyterslaan wel voorang krijgen maar 50meter verder op de kruising met de Herenstraat niet.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk