Vaststelling structurele subsidie

Het college van B&W heeft ingestemd met de prestaties 2007 van de stichting Bibliotheek Nieuwegein zoals weergegeven in de jaarrapportage 2007. Voorts heeft het college kennis genomen van de jaarrekening van de stichting. De subsidie 2007 is conform vastgesteld. Voorts zal het college een bedrag van € 100.000 aandragen in de najaarsnota om de financiële positie van de stichting te verbeteren.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk