Vaststelling selectielijst gemeentelijke Archiefbescheiden

Artikel 3 van de Archiefwet 1995 verplicht overheidsorganen tot vernietiging van daarvoor in aanmerking komende archiefbescheiden. Er is een selectielijst opgesteld.Deze lijst omvat te vernietigen archiefbescheiden over het jaar 2009. De lijst is voorgelegd aan de directeuren van elk van de drie sectoren en de Concernstaf.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk