Vaststelling jaarrapportages luchtkwaliteit 2013

Nieuwegein houdt al een aantal jaren de luchtkwaliteit nauwlettend in de gaten, zowel met berekeningen als met metingen. Het college van B&W heeft kennisgenomen van de jaarrapportages over 2013 en ze vrijgegeven voor publicatie. Ze zijn, net als de rapportages over voorgaande jaren, te vinden op www.nieuwegein.nl/lucht. Ook de interactieve luchtkaart op deze website is geactualiseerd. De berekeningen en metingen laten zien dat de luchtkwaliteit in Nieuwegein de afgelopen jaren fors is verbeterd en inmiddels overal aan de Europese norm voldoet.

Beslispunten:
– Kennis nemen van de jaarrapportages inzake de berekende en gemeten luchtkwaliteit van Nieuwegein over 2013 en de notitie vergelijking berekende en gemeten luchtkwaliteit over 2013.
– Instemmen met publicatie van deze notities via internet, inclusief actualisatie van de luchtkaart. Inwoners worden hiervan op de hoogte gebracht via een nieuwsbericht; de gemeenteraad ontvangt een informerende brief. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk