Van 50 naar 70 KM per uur

De gemeente wil op de Zandveldseweg de maximumsnelheid verhogen van 50 km/uur naar 70 km/uur. Het is de bedoeling deze maatregel in te laten gaan rond half mei. Met behulp van borden zal de nieuwe maximumsnelheid worden aangegeven.

In juni 2000 heeft de gemeenteraad het Verkeersveiligheidsplan vastgesteld. Een essentieel onderdeel van deze beleidsnota is indeling van de Nieuwegeinse wegen in soorten:

Stadsautowegen (of gebiedsontsluitingswegen) met een maximumsnelheid van in principe 70 km/uur;

wijkwegen (of gebiedsontsluitingswegen) met een maximumsnelheid van 50 km/uur;

erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur;

en overige wegen waar 30 km/uur mag worden gereden.

Onder meer de A.C. Verhoefweg, Zuidstedeweg, ‘s Gravenhoutseweg en Zandveldseweg zijn destijds door de raad aangemerkt als gebiedsontsluitingsweg (70 km/uur). De Zandveldseweg kent echter nu nog een maximum snelheid van 50 km/uur. Het college wil met de maximumsnelheid van 70 km/uur uitvoering geven aan het raadsbesluit. Daarmee wordt uniformiteit op de stadsautowegen bewerkstelligd. Bekeken vanuit het verwachtingspatroon van de verkeersdeelnemers zou er op de Zandveldseweg een maximumsnelheid van 70 km/uur moeten gelden. De Zandveldseweg ziet er immers uit als 70km/uur-weg. De politie stemt in met deze maatregel. Deze maatregel wordt nog via een openbare bekendmaking gepubliceerd in de Molenkruier. Daarna bestaat de mogelijkheid bezwaar te maken.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk