Uw hulp maakt het verschil!

De afgelopen twee weken is het relatief rustig geweest in de politiek. Ik was er wel aan toe. Daarvoor bijna 3 weken lang iedere avond op pad om te luisteren naar het wel en wee binnen onze stad. Maar laat ik mij beperken tot deze twee weken. Op 22 februari heeft het college de bouwstenen nota gepresenteerd. Deze nota geeft een visie op de ontwikkeling van Nieuwegein de komende 25 jaar. Bouwstenen in een goed verband gelegd vormen een stevig fundament om op door te bouwen. Enkele op te lossen vraagstukken zijn: Aan hoeveel inwoners willen wij maximaal huisvesting bieden en met welke infrastructuur; houden wij voldoende recreatieve en culturele voorzieningen en welke kwaliteit willen wij daarbij bieden. Tijdens de bespreking hebben de raadsleden hun standpunten / meningen gegeven. Suggesties werden aangedragen om de visie te versterken. Het ambitieniveau is consoliderend. Vanuit het CDA mag deze visie steviger worden ingezet. Immers stilstand is achteruitgang en vinden wij niet dat een bruisende stad wenselijk is? Zoals elke beschouwing eindigde deze ook met de vraag om financiën. Duidelijk is dat Nieuwegein veel midden en hogere inkomens nodig heeft om dit te kunnen betalen. Door deze inkomens is ook aan de lagere inkomens en starters op de woningmarkt een fantastische stad te bieden, de sterkste schouders dragen de lasten voor hen die het minder hebben daar staat het CDA voor. Donderdag 23 februari was er een raadsvergadering. Op de tribune zittend is het een boeiend schouwspel. Lange discussie over de inbreng van de PvdA over het woord allochtoon of nieuwe Nederlander. In de officiële notities blijft het woord allochtoon gehandhaafd. In andere Nieuwegeinse notities zal het nieuwe Nederlander zijn. Ik hoor als geboren en getogen Utrechter in Amsterdam, Rotterdam, Friesland en Limburg bepaalde aanduidingen over mijn afkomst. Al dan niet negatief in het woord gebruik. In Duitsland ben ik nog steeds die Hollandse Kaaskop. Het is een gemiste kans dat in de gevoerde discussie bij enkele partijen niet de mens met menselijke normen en waarden centraal stond. Dan de komende overdracht van de gevonden voorwerpen van het politiebureau naar de gemeente werf. In de notitie is aangegeven dat er een duidelijke winst is te behalen. Het levert één dag per week in heel Nieuwegein een agent meer op straat. Kan hij boeven vangen zoals enkele partijen aangaven. Is hier doordacht mee omgegaan? Twijfel rijst als men denkt aan de bureautaak van een agent op straat (50% van zijn tijd) en de 15 wijken waarin Nieuwegein is verdeeld. Hoe de gemeente de taak denkt over te nemen is onduidelijk, denk daarbij eens aan het verschil in openingstijden. Een motie op initiatief van het CDA geeft de burgemeester opdracht om het ongenoegen van de Raad betreffende dit punt uit te spreken over de overdracht van dit soort zaken. Alle partijen met uitzondering van de VVD en de PvdA ondersteunden deze motie. Maandagavond 19 februari kwam de politie aan de deur. Nee, er is niets ergs gebeurd. Men komt onze hulp vragen. Na enige uitleg is het duidelijk. Hondenbezitters kunnen de “ogen en oren” zijn van de politie. Een hondenbezitter is namelijk ongeacht het tijdstip en weertype op straat te vinden om zijn dier in de buurt uit te laten. Bij enig idee van “dat klopt niet!” is het advies bellen. Dinsdag 6 maart zijn wij uitgenodigd om 20:00 uur in het gemeentehuis voor meer informatie. Gelijktijdig is de commissie RIM en daardoor kan ik helaas niet bij de uitleg aanwezig zijn. Het politiek café was dinsdag 20 februari. Uitgenodigd de lijsttrekkers van het CDA, de VVD en de PvdA voor de komende provinciale verkiezingen. Voor mij kenmerkende zaken uit deze avond: · CDA geeft aan dat alleen door samen te werken, het huidige beleid te versterken en een goed sociaal beleid te voeren de komende jaren algemene voortgang is te behalen. · VVD is voor veel zelfstandig doen, maar tijdens het debat blijkt dat zonder samenwerking weinig bereiken is in de Provinciale Staten · PvdA wil vele miljoenen investeren. Een voorbeeld is de investering van vele tientallen miljoenen aan omgeving Ronden Venen. Door het zakken van de grond stijgt het water de agrariërs letterlijk boven het hoofd. Voor uitkoop van deze bedrijven om elders opnieuw te starten is veel geld nodig. In totaal is de onverwachts beschikbare 160 miljoen op papier al besteed. Het CDA heeft weer aandacht gevraagd naar de status Oost-West fiets verbinding bij de Plofsluis en andere zaken rond de Hollandse waterlinie en de verbinding met een fietsbrug naar Houten/Schalkwijk. Bij realisatie ontstaat er een prachtige toeristische route en het woonwerkverkeer op de fiets tussen Houten en Nieuwegein wordt hiermee bevordert met als gevolg minder autoverkeer en minder luchtvervuiling.Terug naar de titel “Uw hulp maakt het verschil!” Als fractieleden kunnen wij niet alles bezoeken wat wij zouden willen. Het verzoek aan u is om ons bij uw bevindingen te betrekken. Maak daarom gebruik van het centrale mailadres secretariaat@cdanieuwegein.nl of bel het secretariaat (030)  630 09 94 John Houtzager CDA Fractie, Commissielid RIM

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Koster+Schoenmode Galecop+Golf+120x90 Adverteren