Katern

Utrechtse regiogemeenten stellen gezamenlijke koers op voor opvang en beschermd wonen

De gemeente Utrecht is nu nog verantwoordelijk voor de uitvoering van maatschappelijke opvang en beschermd wonen in de regio Utrecht. Vanaf 2020 is elke gemeente hier zelf verantwoordelijk voor. Daarom hebben de 16 Utrechtse regiogemeenten (U16) in overleg met alle samenwerkings-partners een regionaal plan ontwikkeld voor de toekomst van daklozenopvang en beschermd wonen.

Beschermd thuis wonen
De kern van de koers is een verschuiving van ‘wonen in een instelling’ naar ‘zelfstandig wonen met begeleiding’. Deze inwoners blijven op deze manier zoveel mogelijk deel van de samenleving. Maatschappelijke opvang en beschermd wonen gaat over de begeleiding van inwoners die bijvoorbeeld dakloos zijn of niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen.

Wethouder Hans Adriani (o.a. Wmo/welzijn en Gezondheidszorg) benadrukt deze wens: “De regionale koers geeft ons de handvaten om een eigen lokale invulling te geven aan het begrip “beschermd wonen”. Wij vinden het belangrijk dat ook voor kwetsbare inwoners er een plek in de samenleving is. Samen met de zorgpartners in de gemeente willen we ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners ondersteuning en hulp in de eigen wijk krijgen. Zo werken we aan een inclusieve samenleving, waar voor iedereen plek is en niemand langs de zijlijn hoeft te staan. Dat betekent ook een eigen woning, werk en een sociaal netwerk om zich heen”.

Belangrijkste veranderingen
Er zijn drie belangrijke veranderingen nodig om de overgang naar een ‘thuis in de wijk’ mogelijk te maken:

1. Specialistische begeleiding thuis: er komt meer ambulante hulpverlening zodat mensen zelfstandig thuis in de wijk kunnen wonen;

2. Inzetten op preventie én herstel: doordat er meer professionals in de wijk zijn, kunnen problemen eerder worden gesignaleerd en opgepakt;

3. Verschuiving van taken en budget van centrumgemeente Utrecht naar de U16 gemeenten; iedere gemeente wordt zelf verantwoordelijk voor de ondersteuning. Het uiteindelijke tempo van de verschuivingen in taken en budget zal afhangen van de bovengenoemde twee veranderingen.

Vervolg
Het plan wordt dit najaar besproken in alle 16 betrokken gemeenteraden. In de regio Lekstroom wordt er door de gezamenlijke gemeenten al voorbereidingen getroffen en wordt er gewerkt vanuit een gezamenlijk plan van aanpak, in de periode 2018 – 2020 starten we in ieder geval met (pilot) projecten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk