Urgentieverklaring volkshuisvesting niet langer kosteloos

De gemeente verstrekt urgentieverklaringen waarmee woningzoekenden in bij-zondere situaties versneld een (sociale huur-)woning kunnen zoeken. Het aanvragen van urgentie was tot nu toe kosteloos voor woningzoekenden. Door besluiten van de gemeenteraad in november 2014 (Begroting 2015) en december 2014 (Legesverordening) worden met ingang van 1 januari 2015 kosten in rekening gebracht voor een dergelijke aanvraag.

De kosten bedragen € 85,00. De kosten worden in rekening gebracht voor het indienen van de aanvraag, ongeacht of de aanvraag wordt toegekend of afge-wezen. Voor de hoogte van de kosten is gekozen voor een gemiddelde van de gemeenten in onze regio.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk