Uitwerking steunpakket Cultuur- en Erfgoedsector provincie Utrecht

Vorige maand presenteerde Gedeputeerde Staten de contouren voor een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie Utrecht. Dit leverde vragen en verzoeken voor nadere toelichting op, zowel binnen Provinciale Staten, als bij instellingen en andere belanghebbenden. Gedeputeerde Staten doet nu een voorstel voor de verdere uitwerking van dit steunpakket. Hoewel veel zaken nog worden uitgewerkt, is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor het verlenen van steun. Daarnaast wordt een onderzoek gestart om te kijken op welke manier het geld uit het steunpakket het beste verdeeld kan worden en er wordt een digitaal loket voorbereid waar men terecht kan met vragen.

Gedeputeerde Rob van Muilekom: ”We willen met gemeenten, de fondsen en instellingen in overleg hoe we de regionale culturele sector het best kunnen ondersteunen. Dat kost tijd, tijd die we eigenlijk niet hebben. We starten alvast met de voorbereidingen voor een steunloket, want mochten Provinciale Staten positief besluiten in juli, dan kunnen we meteen van start. Niets doen is op dit moment geen optie.”

Uitgangspunten onderzoek
Het voorgestelde steunpakket kent een bedrag van 6 miljoen euro. Dit is een flink bedrag, maar niet genoeg om de hele Utrechtse cultuur- en erfgoedsector te ondersteunen. Daarom moeten er keuzes gemaakt worden en met andere overheden en fondsen worden afgestemd wie welke verantwoordelijkheid op zich neemt. Ook wordt er een beroep gedaan op de hulp van deskundigen. Uitgangspunten zijn bijvoorbeeld: toekomstbestendigheid van een organisatie, cofinanciering door gemeenten, regionaal belang van de instelling, relatie van de instelling met het provinciale beleid, tonen van cultureel ondernemerschap en flexibiliteit en zoveel mogelijk regionale spreiding.

Vormen van steun
De steun uit het steunpakket kan verschillende vormen aannemen, zoals:

  • Bij een dreigend faillissement: een lening, garantie of subsidie;
  • Voor het aanpassen aan de anderhalve meter samenleving: inzet van deskundigen;
  • Wegvallen van vrijwilligers: financiële ondersteuning;
  • Kennisdeling, onderzoek etc.

Nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma
Provinciale Staten heeft deze week het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’ vastgesteld. Met dit programma geeft de provincie de komende vier jaar richting aan de cultuursector. Dit is juist in deze tijd waarin de impact van de Coronacrisis op de cultuursector groot is van groot belang voor de continuïteit en financiële zekerheid van de partners. Inhoudelijk wil de provincie met dit programma vooral bijdragen aan de toegankelijkheid van cultuur en de instandhouding van waardevol erfgoed, zodat bewoners en bezoekers hiervan kunnen leren en genieten.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren