Uitstel beleid cameratoezicht

Tijdens de Sessie ABZ van 11 april 2012 is door de burgemeester aangegeven dat in september 2012 het beleidskader cameratoezicht ter besluitvorming aan u zou worden aangeboden. Tevens deed de burgemeester de toezegging de mogelijkheden van flexibele camera-toezicht daarin op te nemen. Mede vanwege nieuwe aankomende wetgeving heeft het college de gemeenteraad per brief geïnformeerd over het later ter besluitvorming aanbieden van het beleidskader cameratoezicht.

Beslispunten: Het college besluit in te stemmen met de brief aan de gemeenteraad waarin wordt medegedeeld dat het beleidskader cameratoezicht op een later moment ter besluitvorming aan de raad zal worden gezonden. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk