Uithoflijn mogelijk iets vertraagd

Uit de voortgangsrapportage Uithoflijn blijkt dat de planning van de Uithoflijn onder druk staat. Door samen met de aannemer traminfrastructuur (BAM CUU) te werken aan een maatregelenpakket voor de realisatie van het tracédeel van de Adama van Scheltemabaan tot de eindhalte P+R De Uithof is tijdige oplevering van dit tracédeel realistisch.

Voorbeelden van het maatregelenpakket zijn: met inzet van meer personeel langer werken (’s avonds, ’s nachts en in het weekend), een andere fasering in het Stationsgebied (zo blijft bijvoorbeeld het tijdelijke busstation aan jaarbeurszijde langer in gebruik en worden de bushaltes aan de centrumzijde later aangelegd) en ook een andere aanpak van kabels & leidingen in Utrecht Science Park De Uithof (zo zijn bijvoorbeeld twee diepriolen onder de kruising Heidelberglaan-Universiteitsweg-Bolognalaan van binnenuit vernieuwd i.p.v. buitenaf).

‘Vanwege de complexiteit van het stationsgebied Utrecht nemen we hier extra beheersmaatregelen. Om de vele bouwende partijen in het stationsgebied bij het toekomstige bus- en tramstation zo veel mogelijk ruimte te geven, is besloten om de bushaltes bij het bus- en tramstation later aan te leggen. Ook wordt een alternatief uitgewerkt om een deel van het spoor nabij het toekomstig bus- en tramstation Utrecht Centraal Centrumzijde tijdelijk anders aan te leggen. Daarnaast wordt een alternatieve dienstregeling voorbereid voor het geval dat het bus- en tramstation aan de centrumzijde niet op tijd klaar is. In deze dienstregeling gaan de trams vanaf juli 2018 tussen halte Vaartsche Rijn en P+R De Uithof rijden en blijft buslijn 12 in gebruik totdat de tramhalte Utrecht Centraal Centrumzijde klaar voor gebruik is’ aldus de gemeente Utrecht in haar eerste reactie.

Door de maatregelen nu te treffen blijft geplande ingebruikname van de Uithoflijn medio 2018, conform het concept vervoersplan 2018 dat onlangs in consultatie is gegaan.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren