Uitbreiding spoor tramremise Nieuwegein van start

Met een zonnige kickoff startten opdrachtgever provincie Utrecht en opdrachtnemer Strukton vandaag met de uitbreiding van het spoor op de tramremise in Nieuwegein. Na het tekenen van het contract op 21 december zijn Strukton en de provincie volop aan de slag geweest met de voorbereidingen. Kenmerkend tijdens de voorbereiding was de goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Beide partijen verwachten deze samenwerking tijdens de uitvoeringsfase te kunnen voortzetten.

Strukton neemt de aanleg van nieuwe infrastructuur en de vernieuwing van de huidige railinfrastructuur op de remise op zich. Naast het werk aan het spoor verzorgt Strukton ook de aanleg van kabels en leidingen, de realisatie van het laad- en losspoor en de terreininrichting voor de nieuwe werkplaats. Tijdens de werkzaamheden blijft de remise in gebruik. Strukton richt de werkzaamheden zodanig in dat de exploitatie van de remise vrijwel ongehinderd doorgang kan blijven vinden. Het hoogtepunt van het werk vindt plaats tijdens een eenmalige vierdaagse buitendienststelling op het remiseterrein van 20 t/m 24 juli. De trams blijven ook tijdens deze periode normaal rijden. Reizigers ondervinden hierdoor geen overlast.

Uithoflijn
De trams die in 2018 op de toekomstige Uithoflijn gaan rijden, krijgen dankzij de uitbreiding een compleet gemoderniseerde thuisbasis. Al tijdens de uitbreiding van het spoor wordt de opstelcapaciteit vergroot. Het is de bedoeling dat de extra opstelcapaciteit vanaf eind september beschikbaar is. Met de uitbreiding biedt het opstelterrein ook plek voor stalling van 37 trams die de komende jaren worden geleverd vanuit Spanje door CAF. Om deze trams voor de toekomstige Uithoflijn op tijd te kunnen ontvangen, is de planning erop gericht het volledige opstelterrein voor de herfst van 2017 gereed te hebben.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk