Tussenrapportage uitvoering klimaatbeleid

De gemeente Nieuwegein heeft van het ministerie van VROM een BANS-klimaatsubsidie (bestuursakkoord nieuwe stijl) ontvangen. Dit komt voort uit het Kyotoprotocol. De subsidie is bedoeld om tot oktober 2008 uitvoering te geven aan het Nieuwegeinse klimaatbeleid.De gemeente legt jaarlijks aan het ministerie verantwoording af over de besteding van de gelden. Daarnaast is er nu ter aanvulling op de jaarlijkse rapportage een tussenrapportage opgesteld voor eigen gebruik. Deze rapportage geeft gedetailleerd weer wat er tot nu toe is gedaan en wat er nog staat te gebeuren. Het college heeft ingestemd met de tussenrapportage. De rapportage wordt ter inzage gelegd voor de commissie RIM.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren