“Tussen Kerst en Oud&Nieuw”

Een dag terug!

Het is alsof de duvel ermee speelt, dat rond kerstmis de rampspoeden zich aanmelden. Vorig jaar de aardbeving in Iran met helaas 31.000 doden, dit jaar de zeebeving bij Sumatra met nu al naar schatting 23.000 doden. Rekening houdende met grote aantallen vermisten, zal waarschijnlijk het aantal van 30.000 doden of meer wel gehaald worden. Niet alleen levens verwoest, maar ook heel de infrastructuur in gruzelementen. De natuur is grillig, geeft en neemt! De mens is dan weer heel klein. Zelfs de techniek laat de mens dan in de steek om op tijd te waarschuwen. Wij kunnen naar de maan, maar op tijd waarschuwen; Ho maar!! Of besteden wij het geld fout. Wellicht een vraag voor politici, maar voor mij als econoom toch wel klaar. Bij het zien van zoveel leed en onnoemelijke verwoestingen van huizen, hotels en infrastructuur lijkt mij een investering in betere waarschuwingssystemen gauw terugverdiend.

Een week terug!

Op 21 december in de commissie Binnenstad deed een enthousiaste burgemeester en een swingende wethouder ons kond van de geslaagde afronding van de onderhandelingen met Corio cs. en presenteerde ons het OOB. Hoewel wij als D66 destijds in principe gingen voor het IOB en het aanvankelijke resultaat van de collegeonderhandelingen niet zagen zitten, is het huidige OOB zodanig gerepareerd richting het IOB, dat wij de zon in het water kunnen zien schijnen. Wij betreuren het nog steeds, dat tengevolge van de financiële beperkingen het gescheiden maaiveld en de daarmee gescheiden verkeersstromen zijn gesneuveld. De tering moest echter als gevolg van de haperende economie naar de nering worden gezet. Desalniettemin willen wij dit College feliciteren met het behalen van de startstreep; nu de marathon gaan lopen!!!

Kritische noten!

Naast onze felicitaties toch ook kritiek; deze concentreert zich op de verkeersafwikkeling, de cultuur, de winkelomloop en West.

1. Een geslaagd City Plaza zal veel bewoners, shoppers en werkers trekken. Deze komen echt niet allemaal met de fiets. Behalve dat deze fietsers zowel naar City Plaza toe, als binnen City Plaza met voorrang behandeld moeten worden, zal ook het autoverkeer goed geleid en begeleid moeten worden. Kunnen de Nieuwegeinse verkeersaders dat aan? Nu zien we al cholesterolachtige verschijnselen, die tot verstoppingen kunnen leiden. Hoe gaan wij dat oplossen; bypasses, bloedverdunners. College zegt het maar. Wij maken ons zorgen.

2. D66 gaat voor de cultuur en staat daarin gelukkig niet alleen. Dit uit zich met name in onze voorkeur voor een sterke regionale “De Kom”. Dus met 200 stoelen in een kleine knusse zaal en 800 stoelen in een ruime professionele zaal, waardoor ons theater de komende 20 jaar niet opnieuw verbouwd moet worden. Wij bepleiten geen stoelendans, maar wel een gezonde commerciële opzet, waarbij grotere gezelschappen ook Nieuwegein blijven aandoen. Daarnaast moet er ook ruimte komen voor een uitgebreide kunsteducatie, die een stad van ruim 60.000 inwoners waardig is. Dus geen piano spelen bij de violist op schoot.

3. Een theater “De Kom” met uitstraling heeft ook effect op de gehele entourage van “Near en Far West”. Er moet voor worden gewaakt, dat West het stiefkind wordt. D66 heeft er al vaker voor gepleit de investeringen te faseren. Beter later meer investeren en beter, dan te vroeg minder investeren en slechter. Dit laatste is vaak niet meer terug te draaien. Zie de huidige de Kom en de rest van West. Het cultuurplein, met liefs wat D66 betreft ook een poppodium moet de trekker van West worden. Voor de financiering moet nog maar eens naar de Nieuwegeinse risicoreserves gekeken worden. Kan volgens ons wel een onsje minder. Bovendien kan investeren in West een Nieuwegeinse West Side Story voorkomen. Wij hebben liever musicals in de Kom, dan ontspoorde realiteit op straat.

4. Een andere achillespees van het huidige OOB is het wel of niet slagen van de winkelomloop richting West. Laatst stond ik op zaterdagmorgen bij het zuivelvak van AH en besefte dat op die plek de doorbraak van de winkelomloop zou moeten komen. Dat betekent AH en Stafhorst etc op de schop; eveneens mijnjarenlange shopgewoonte. Alhoewel, dat zal wel wennen, maar willen de betrokken partijen dat wel. Hier moet vrijwillig door deze partijen aan meegewerkt worden. Een afgebroken winkelomloop is slecht voor de doorloop en dus voor de slagingskans van de nieuwe opzet van City Plaza. De volgende onderhandelingsuitdaging voor het College komt eraan; kwaliteitsverhoging, maar dan budgetneutraal.

Al met al heel wat te wensen nog voor 2005. Een luxe probleem voor Nieuwegein; heel iets anders dan een verwoeste infrastructuur en 23.000 doden. Helaas is alles betrekkelijk, zelfs in Nieuwegein.

De beste wensen voor 2005!!!

Namens D66,

Hans Reusch

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren