Transitie Werk en Inkomen

Samenvatting: Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet ingevoerd. De Wwb heet vanaf 1 januari 2015 Participatiewet. Elementen uit het eerdere wetsvoorstel voor de Wet werken naar vermogen komen terug in de
Participatiewet, onder andere bevordering van arbeidsdeelname van mensen met een beperking. Eind 2011 heeft de raad financiële middelen beschikbaar gesteid voor het plan van aanpak Wet werken naar vermogen. Een deel van deze middelen is besteed volgens plan. Vanwege val van het kabinet zijn de middelen destijds niet volledig ingezet en worden nu aangewend in het kader van de noodzakelijke voorbereidingen op de Participatiewet. Opdracht voor de gemeente ligt de komende periode in:

na verkenning van de mogelijkheden een eventuele omvorming van beleid en uitvoering in de Wsw (0,73 miljoen), voorbereiding en borging WIL (0,3 miljoen) en versterking van het samenspei tussen werk en inkomen en andere disciplines in het sociale domein (0,43 miljoen). Deze voorbereidingen zijn nodig om de Participatiewet budgetneutraal uit te kunnen voeren ondanks de afname van het Rijksbudget in de komende jaren. De voorstellen die hieruit volgen worden nog aan de raad voorgelegd.

Beslispunten: In te stemmen met de volgende besteding van de door de Raad vrijgemaakte middelen voor de transitie Werk en Inkomen en de Raad hierover middels bijgaande raadsbrief te informeren:

• Ten behoeve van de herstructurering Wsw 0,73 miljoen euro.
• Ten behoeve van voorbereidingen en borging WIL en een aantal lopende activiteiten binnen de gemeente 0,30 miljoen euro.
• Ten behoeve van versterking van het samenspel in het sociale domein 0,43 miljoen euro. Akkoord met voorstel.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk Kringloop+Plaza+200x60 Paul+Jansen+200x60 Moenmakelaars+200x60+alle+pagina%27s Merwestein De+strip+van+Kim+Houtzager+200x60 Word vriend van pen.nl Galecop+Golf+120x90 Adverteren