Toeritdosering door Rijkswaterstaat

Uit recente krantenberichten konden we onlangs lezen over het voornemen van Rijkswaterstaat om bij de nog aan te leggen nieuwe aansluitingen van IJsselstein en Nieuwegein zogenaamde toeritdoseringen aan te leggen. Ervaringen elders in het land leren dat daardoor op de toevoerwegen dikwijls lange files ontstaan.

De fractie van de PVDA stelt in een brief aan het college enkele vragen over deze kwestie. “In de nota’s welke door het college in het kader van het I.O.B. zijn voorgelegd en waarin de bereikbaarheid is besproken, is nimmer over deze plannen van Rijkswaterstaat gerept.”, aldus de PVDA Nieuwegein.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk