Toen & Nu: ‘De driemiljoenste Woningwetwoning’

Woningwetwoningen. Woningwetwoningen zijn altijd woningen geweest in de lagere categorie huren. De bedoeling van deze woningen was om mensen met een lager inkomen toch een fatsoenlijke woning te kunnen bieden tegen een betaalbare huur. Dat was Toen! Nu vraagt men zich weleens af wat betaalbaar is.

Woningwetwoningen zijn gebouwd volgens de normen van het rijk die op dat moment golden. Veelal kwam de woning daarmee in aanmerking voor een rijksvoorschot, waarmee de bouw kon worden gefinancierd, dat in de daaropvolgende decennia moest worden terugbetaald door de woningcorporatie of de gemeente. Eén van die woningen is het huis aan de Goupluviersingel 16 in de wijk Doorslag in Nieuwegein. Naar Nu blijkt is dit wel een hele bijzondere woning. Onze fotograaf Jordi Jupijn trok deze week eens naar dezelfde plek, met de foto van Toen van 43 jaar geleden in de hand. Dit voor de rubriek Toen & Nu.

De woning aan de Goudpluviersingel 16 werd opgeleverd op 30 augustus 1979. In die tijd Toen, werden in Nieuwegein heel veel woningen opgeleverd. Immers, Nieuwegein was één van de groeikernen. In de jaren 60 en 70 van de twintigste eeuw vond in Nederland een golf van suburbanisatie plaats: bewoners uit de grote steden in de Randstad trokken naar de omliggende gemeenten. De regering vond het noodzakelijk deze bewegingen te coördineren en in goede banen te leiden.

Toenmalig minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening met de symbolische sleutel

Er werden veel woningen gebouwd. De woning aan de Goupluviersingel 16 in Nieuwegein was zelfs, in 1979 de driemiljoenste woningwetwoning. Dat ging niet onopgemerkt voorbij. Op 30 augustus 1979 waren een tal van genodigden naar Nieuwegein gekomen om dit heugelijke feit bij te wonen. Behalve door de staatssecretaris Brokx, links op de foto van Toen, is ook nog gesproken door minister Beelaerts van Blokland van Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening (rechts op de foto. In het midden het echtpaar de Kruif. Zij waren de eerste bewoners van deze driemiljoenste woningwetwoning. Natuurlijk waren die dag ook burgemeester Flik van Nieuwegein en zijn wethouder Hagenaar van Volkshuisvesting, alsmede de voorzitter van de woningbouwvereniging ‘Jutphaas’ aanwezig. Ziet u ook de lokale pers?

Op het adres Goudpluviersingel 16 was een plaquette aangebracht die melding maakte van dit feit. Helaas is deze weg, foetsie! Het enige wat overgebleven is zijn de boorgaten in de muur. Ziet u ze? Links van de rode roos. De familie de Kruif is later verhuisd naar Emmeloord.

 

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk