Tijdelijke opvang van statushouders middels de GVA regeling

1. Een voorkeur uit te spreken voor de realisatie van een tijdelijke huisvestingslocatie voor de huisvesting van statushouders op één gemeenschappelijke locatie, geschikt voor circa 150 statushouders, voor de duur van maximaal 5 jaar

2. Een voorkeur uit te spreken voor het inzetten van de locatie Luifelstede ten behoeve van deze tijdelijke huisvesting;

3. In te stemmen met het organiseren van een gesprek met de stad met als doel om te horen waar mogelijke zorgen of kansen liggen;

4. De input van de inwoners mee te nemen in een definitieve afweging van college en een eventueel voorstel aan de raad.

Wees betrokken. Reageer en geef een reactie op bovenstaand artikel!

Onze adverteerders maken pen.nl mogelijk